• Pobierz prezentację
  • Kontakt

O nas

EURO-PARK Ząbkowice został utworzony w styczniu 2022 roku

Spółkę tworzą Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). KOWR wniósł do Spółki nieruchomość o powierzchni 123.5 hektarów, będącej w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. ARP S.A. natomiast zapewnia wkład pieniężny niezbędny do rozpoczęcia inwestycji oraz know-how wypracowane w ciągu prawie 30 lat zarządzania specjalnymi strefami ekonomicznymi, w szczególności  dynamicznie rozwijającym się EURO-PARKIEM Kobierzyce, zlokalizowanym zaledwie 60 km od Ząbkowic Śląskich.

Dzięki inwestycjom na terenie specjalnych stref ekonomicznych Dolny Śląsk jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów Polski. Region nieustannie cieszy się zainteresowaniem Przedsiębiorców chcących zlokalizować swoje inwestycje na tym obszarze.

Nasza misja

Celem EURO-PARK Ząbkowice jest stymulacja rozwoju gospodarczego regionu, rozwój efektywności przemysłowej, tworzenie przestrzeni dla nowych inwestycji, przygotowanie terenów inwestycyjnych tworzonych na potrzeby inwestycji innowacyjnych i nowoczesnych. Nowy park przemysłowy przyczyni się także do zmniejszenia bezrobocia i poprawienia jakości życia mieszkańców powiatu Ząbkowickiego.

Agencja Rozwoju Przemysłu i jej strefy ekonomiczne

ARP S.A. jest spółką akcyjną w nadzorze Prezesa Rady Ministrów, ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Spółka wspiera przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności gospodarczej, we wdrażaniu procesów restrukturyzacyjnych, a także odgrywa istotną role w podnoszeniu konkurencyjności polskiego przemysłu. Wsparcie ARP s.a. obejmuje zarówno produkty finansowe jak i pomoc pozafinansową poprzez udostępnianie terenów inwestycyjnych i zakładów produkcyjnych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych administrowanych przez spółkę: EURO-PARK Mielec i EURO-PARK Wisłosan. W ostatnich latach ARP S.A. koncentruje się na tworzeniu nowych parków przemysłowych, strategicznych dla polskiej gospodarki, takich jak: EURO-PARK Kobierzyce i EURO-PARK Ząbkowice.