• Pobierz prezentację
  • Kontakt

O EURO-PARK Ząbkowice

EURO-PARK Ząbkowice Sp. z o.o. powstała w styczniu 2022 roku.

Spółkę tworzą Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). KOWR wniósł do Spółki nieruchomość o powierzchni 123.5 hektarów, ARP S.A. natomiast zapewniła wkład pieniężny niezbędny do rozpoczęcia inwestycji oraz know-how wypracowane w ciągu prawie 30 lat zarządzania specjalnymi strefami ekonomicznymi.

Nasza misja

Celem EURO-PARK Ząbkowice jest stymulacja rozwoju gospodarczego regionu, rozwój efektywności przemysłowej, tworzenie przestrzeni dla nowych inwestycji, przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby innowacyjnych i nowoczesnych inwestycji. Nowy park przemysłowy przyczyni się także do zmniejszenia bezrobocia i poprawienia jakości życia mieszkańców powiatu Ząbkowickiego.

Strefy ekonomiczne Agencji Rozwoju Przemysłu

ARP S.A. jest spółką w nadzorze Ministra Aktywów Państwowych, ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Spółka wspiera przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności gospodarczej, we wdrażaniu procesów restrukturyzacyjnych, a także odgrywa istotną role w podnoszeniu konkurencyjności polskiego przemysłu. Wsparcie ARP S.A. obejmuje zarówno produkty finansowe jak i pomoc pozafinansową poprzez udostępnianie terenów inwestycyjnych i zakładów produkcyjnych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych administrowanych przez spółkę: EURO-PARK Mielec i EURO-PARK Wisłosan. W ostatnich latach ARP S.A. koncentruje się na tworzeniu nowych parków przemysłowych, strategicznych dla polskiej gospodarki, takich jak: EURO-PARK Kobierzyce i EURO-PARK Ząbkowice.