• Pobierz prezentację
  • Kontakt

TEREN INWESTYCYJNY

Idealnie zlokalizowany teren inwestycyjny.

Dolny Śląsk to jeden z najważniejszych regionów produkcyjnych w Polsce. Swoją działalność w wiodących gałęziach przemysłu (motoryzacyjnym, AGD, maszynowym, farmaceutycznym, chemicznym) rozwinęło tu wiele międzynarodowych firm o ugruntowanej pozycji na rynku. Dostęp do wykwalifikowanych pracowników oraz innowacje w zakresie rozwiązań przemysłowych i zastosowań przemysłu 4.0 stawiają Dolny Śląsk w czołówce regionów w kraju.

Nieustające zainteresowanie Dolnym Śląskiem zwiększa zapotrzebowanie na dobrze przygotowane tereny inwestycyjne.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Euro-Park Ząbkowice sp. z o.o. oferuje teren inwestycyjny w Ząbkowicach Śląskich.

Lokalizacja terenu, bezpośrednio przy drodze ekspresowej S8, zapewni doskonałą komunikację zarówno z Wrocławiem i EURO-PARK Kobierzyce, jak i centralnymi punktami Polski. EURO-PARK Ząbkowice położony jest 60 km od Wrocławia, w północnej części Ząbkowic Śląskich, przy drodze krajowej nr 8 i zajmuje powierzchnię ok. 123 ha. Działki inwestycyjne o różnej wielkości (w zależności od potrzeb inwestycji) wyposażone będą we wszystkie media oraz zaplecze socjalne dla tranzytu.

Polska

Dolnośląskie

Teren EURO-PARK Ząbkowice

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego umożliwia prowadzenie działalności produkcyjnej na terenie Euro-Park Ząbkowice. Na terenie inwestycyjnym możliwe jest wybudowanie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej​. MPZP zezwala na postawienie infrastruktury technicznej oraz urządzeń fotowoltaicznych. Określono również warunki montażu instalacji fotowoltaicznych dla samej działki EPZ oraz instalacji wiatrowych w pobliskich miejscowościach.

Wysokość budynków Maksymalna wysokość zabudowy:  45 m

(budowle infrastruktury technicznej oraz budowle,
urządzenia techniczne i instalacje przemysłowe)

Pozostałe budynki: 30 m

Współczynnik zabudowy 65% (z możliwością zabudowy do 90%)
Wskaźnik terenów zielonych 10%
Urządzenia fotowoltaiczne wytwarzające energię o mocy pow. 500kW
Elektrownie wiatrowe Brodziszów – Sulisławice – Szklary – Zwrócona, Olbrachcice Wielkie – Koziniec

Maks. wysokości elektrowni wiatrowych-dziesięciokrotna odległość od budynku mieszkalnego (ustawa)

Infrastruktura techniczna

Wizualizacja terenu inwestycyjnego

Zdjęcie obok przedstawia pierwsze wizualizacje podziału terenu EURO-PARK Ząbkowice. Prezentujemy ogólny zamysł wraz z przebiegiem dróg wewnętrznych i sieci. Ostateczny podział i wygląd terenu uzależniony jest od potrzeb przyszłych inwestorów.

Drogi

Teren EPZ położony jest przy drodze krajowej nr 8. Bezpośrednio przy działce powstanie droga ekspresowa S8, która połączy teren z autostradą A4. Zakończenie budowy Drogi S8 zaplanowano na 2027 rok. Dodatkowo planowana jest rozbudowa drogi DK8 o drugi pas ruchu i rozwój elektryfikacji linii kolejowej, biegnącej na odcinku Legnica – Katowice, co znacząco zwiększy atrakcyjność tego terenu pod inwestycje. Połączenie obszaru EPZ z centrum miasta i okolicznymi miejscowościami zapewnia bardzo dobrze rozwinięta sieć transportu publicznego.

Energia elektryczna

Przy terenie EURO-PARK znajduje się linia wysokiego napięcia 220 kV - w przyszłości przebiegać będzie tu linia 440 kV. Główne zasilanie działki stanowi GPZ 220/110/120 kV Ząbkowice, który położony jest ok. 3,5 km od terenu inwestycyjnego.

Instalacja gazowa

Stacja redukcyjno-pomiarowa znajduje się po przeciwnej stronie drogi krajowej DK8 (stacja ZZU Zwrócona). Gazociąg w/c o ciśnieniu 6,3 MPa jest eksploatowany przez Gaz-System – operatora przesyły gazu. Gazociąg wysokiego ciśnienia połączony jest z gazociągiem dystrybucyjnym średniego ciśnienia 1,6 MPa. W celu zapewnienia dostaw gazu dla inwestycji przeprowadzona zostanie rozbudowa lub budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu.

Kanalizacja sanitarna i wodociągowa

EURO-PARK Ząbkowice podłączony zostanie do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz do sieci odprowadzającej ścieki socjalno-bytowe wzdłuż jego południowo-wschodniej części. PWiK Delfin Sp. z o.o. - Spółka wodociągowa działająca na terenie Ząbkowic Ślaskich - planuje modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z jej rozbudową w celu przyjęcia większego strumienia ścieków. Obecna przepustowość oczyszczalni wynosi ok. 2500 m3/dobę i znajduje się ok. 5 km od działki.

Komunikacja Miejska

Transport Publiczny zapewnia połączenia obszaru EPZ z centrum miasta i okolicznymi miejscowościami.

Kolej / bocznica kolejowa

Teren EPZ położony jest 4 km od lokalnej stacji PKP. Stacja zapewnia codziennie połączenia do Legnicy, Kłodzka czy Kudowy Zdrój i wszystkich miejscowości pośrednich oraz bezpośredni dojazd do Krakowa, Jeleniej Góry i Wałbrzycha. Przy stacji kolejowej znajduje się Obiekt Infrastruktury Usługowej (bocznica), wykorzystywana do przeładunku. Powierzchnia użyteczna wynosi 254m, front ładunkowy przy placu to 128 m.