• Pobierz prezentację
  • Kontakt

EURO-PARK Ząbkowice

Lokalizacja

Dolny Śląsk jest jednym z czołowych ośrodków produkcyjnych w Polsce, w którym swoją pozycję ukształtowały wiodące branże: motoryzacyjna, AGD, maszynowa, farmaceutyczna i chemiczna. Obecność licznych firm zagranicznych w regionie, jak również wykwalifikowanych pracowników, innowacyjność w rozwiązaniach przemysłowych i zastosowania przemysłu 4.0 stawiają Dolny Śląsk w czołówce regionów kraju.

Wraz ze wzrostem zainteresowania Dolnym Śląskiem, zwiększa się zapotrzebowanie na dobrze przygotowane tereny inwestycyjne. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, w związku z planowaną budową drogi ekspresowej S8, ARP S.A. oferuje teren inwestycyjny parku przemysłowego w Ząbkowicach Śląskich. Lokalizacja parku przemysłowego bezpośrednio przy drodze ekspresowej S8 zapewni doskonałą komunikację ze stolicą regionu – Wrocławiem i EURO-PARK Kobierzyce.

EURO-PARK Ząbkowice położony jest na północ od Ząbkowic Śląskich, przy drodze krajowej nr 8 i jest obecnie przygotowywany pod funkcje przemysłowe. Park przemysłowy oddalony jest od Wrocławia o 60 km a jego łączna powierzchnia to około 130 hektarów.

Polska

Dolnośląskie

EURO-PARK Ząbkowice

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)

Obecnie trwa procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki (obszar Bobolice) celem umożliwienia działalności przemysłowej na szeroką skale. Nowy plan umożliwi prowadzenie działalności produkcyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Planowane parametry zagospodarowania nieruchomości to: zaplecze produkcyjne, usługowe i magazynowe.

Infrastruktura techniczna

Drogi

Budowa drogi ekspresowej S8 łącząca działkę z autostradą A4 przebiegać będzie bezpośrednio przy działce inwestycyjnej a jej ukończenie zaplanowano na 2026 rok. Dodatkowo planowana jest rozbudowa drogi o drugi pas ruchu i rozwój elektryfikacji linii kolejowej biegnącej na odcinku Legnica – Katowice, co znacząco zwiększy atrakcyjność tego terenu pod inwestycje.

Energia elektryczna

W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się linia wysokiego napięcia 220 kV - w przyszłości przebiegać będzie tu linia 440 kV. Linie Świebodzice-Ząbkowice Śląskie oraz Ząbkowice Śląskie-Groszowice łączą działkę z elektrownią. Główne zasilanie działki stanowi GPZ 220/110/120 kV Ząbkowice, który położony jest ok. 3,5 km od terenu inwestycyjnego.

Instalacja gazowa

Stacja redukcyjno-pomiarowa znajduje się bezpośrednio po przeciwnej stronie drogi krajowej DK8 (stacja ZZU Zwrócona). Stacja należy do Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) – operatora dystrybucji gazu. Gazociąg w/c o ciśnieniu 6,3 MPa jest eksploatowany przez Gaz-System – operatora przesyły gazu. Gazociąg wysokiego ciśnienia połączony jest z gazociągiem dystrybucyjnym średniego ciśnienia 1,6 MPa. W celu zapewnienia dostaw gazu dla inwestycji planowana jest rozbudowa lub budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu.

Kanalizacja sanitarna i wodociągowa

EURO-PARK Ząbkowice w chwili obecnej może być podłączony do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz do sieci odprowadzającej ścieki socjalno-bytowe wzdłuż jego południowo-wschodniej części - droga powiatowa Ząbkowice Śląskie - Bobolice. Spółką wodociągową działającą w Ząbkowicach Śląskich jest PWiK Delfin Sp. z o.o. Spółka wodociągowa planuje modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z jej rozbudową w celu przyjęcia większego strumienia ścieków. Obecna przepustowość oczyszczalni wynosi ok. 2500 m3/dobę i znajduje się ok. 5 km od działki. W zakresie zaopatrzenia w wodę, rozpatruje się dwa ujęcia wody: w Kamieńcu Ząbkowickim oraz w Olbrachcicach Wielkich.