• Pobierz prezentację
  • Kontakt

Ząbkowice Śląskie

Lokalizacja

Ząbkowice Śląskie położone są w południowej części województwa dolnośląskiego, w powiecie Ząbkowickim, którego są stolicą. Powiat ten zamieszkiwany jest przez ok. 65 tys. osób, a w jego skład, oprócz Ząbkowic Śląskich, wchodzą miasta Bardo, Ziębice i Złoty Stok.

Liczba mieszkańców miasta Ząbkowice Śląskie wynosi obecnie około 15 000 osób.

Ząbkowice Śląskie to jedno z najstarszych miast na Dolnym Śląsku. Znajduje się na skrzyżowaniu dwóch historycznych szlaków gospodarczych: z Wrocławia do Pragi i z Katowic (przez Kędzierzyn Koźle, Nysę Przedgórze Sudeckie, Świdnicę, Jawor, Legnicę), aż do Berlina.

Historia miasta Ząbkowice Śląskie

Ząbkowice Śląskie powstały w drugiej połowie XIII wieku, obok dawnej słowiańskiej osady targowej Sadlno, przez którą przebiegał szlak bursztynowy łączący bezpośrednio Śląsk z Czechami.

Wojna Trzydziestoletnia była dla miasta tragiczna w skutkach – Ząbkowice zostały kompletnie zniszczone, zachowało się jedynie około 100 domów. Zniszczenia tej wojny były przyczyną długotrwałego zahamowania rozwoju miasta. W kwietniu 1858 r. w mieście wybuchł ogromny pożar, który zniszczył renesansowy ratusz, kościół parafialny i przylegającą do niego dzwonnicę.

Druga połowa XIX wieku była epoką rozwoju gospodarczego dla całego Śląska. W tym czasie Ząbkowice Śląskie zostały szybko odbudowane, stając się dobrze rozwiniętym gospodarczo i nowoczesnym miastem. W mieście powstały pierwsze małe zakłady przemysłowe – fabryka mebli i kapeluszy, cukrownia, obecne linie kolejowe i niezbędne obiekty komunalne.

Ze względu na bogactwo historii i kultury oraz ciekawe zabytki region Ząbkowic Śląskich jest jednym z najciekawszych pod względem turystycznym miejsc na Dolnym Śląsku.

PRZYRODA

Gmina Ząbkowice Śląskie to jeden z najbogatszych rolniczych regionów Województwa Dolnośląskiego. Obszary prawnie chronione stanowią zaledwie 0,3% całkowitej powierzchni Gminy. Wśród obszarów chronionych można wyróżnić obszar Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich oraz rezerwat przyrody Skałki Stoleckie – NATURA 2000. Jest to rezerwat o powierzchni 6,3 ha, zlokalizowany około 3 km od działki inwestycyjnej.

Drugim, znacznie bardziej rozległym obszarem NATURA 2000 położonym w sąsiedztwie EURO-PARK Ząbkowice jest rezerwat przyrody Góry Bardzkie, o powierzchni 3 379,7 ha. Jednak ze względu na jego znaczną odległość, tj. około 13 km od parku przemysłowego nie ma znaczenia dla lokalizacji i funkcjonowania inwestorów na terenie Gminy. Na terenie EURO – PARKU Ząbkowice nie ma udokumentowanych stanowisk chronionych gatunków zwierząt i roślin.