Kolejny ważny krok dla EURO-PARK Ząbkowice

Na początku czerwca ogłoszono postępowanie przetargowe dotyczące wyłonienia wykonawcy dla zadania „Strefa inwestycyjna Euro-Park Ząbkowice Śląskie – szansą dla rozwoju firm i przedsiębiorstw”.

Zadanie to obejmuje opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dokumentacji technicznej, a na jej podstawie wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację oczyszczalni ścieków przy ul Rzecznej, rozbudowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, modernizację ujęć wody w Olbrachcicach Wielkich, budowę sieci wodociągowej przesyłowej od ujęć w Olbrachcicach Wielkich do strefy, budowę infrastruktury drogowej w obszarze Euro-Parku.

Zapraszamy do udziału!

✅Termin składania ofert: 11.07.2023

✅Szczegóły w linku:

https://bip.zabkowiceslaskie.pl/przetarg/7750/zp-271-8-2023